Καλλιτέχνες

Θάλλω

Ινστιτούτο Julius-Stern

Μιχάλης Πιλαβάς

Στρατής Βογιατζής

Κωνσταντίνος Δεστούνης

Όλγα Holdorff-Μυριαγκού

Μαρία Ανισέγκου